Tín dụng năm 2022 đạt tăng trưởng 14,5%
Ngày nhập : 06/01/2023 16:55
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt tốc độ 14,5%, cao hơn hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) đặt ra đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1,5% so với hạn mức sau khi đã nới room.
 

Trước đó hồi đầu năm 2022, NHNN đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%, có điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế.

Đầu tháng 12/2022, Thống đốc NHNN đã ra quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% (nới room) cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, hạn mức tín dụng được nới tăng lên khoảng 15,5% - 16%.

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ…, các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về một số định hướng cơ bản trong năm 2023, NHNN cũng cho biết sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp, ưu tiên cao nhất đảm bảo thanh khoản, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ngành ngân hàng cho biết sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cải cách, đơn giản thủ tục cho vay để nâng cao khả năng tiếp cận vốn./.

                                                                                 (Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh