Cân đối ngân sách nhà nước trong quý I/2024 được đảm bảo
Ngày nhập : 10/04/2024 13:44
Theo báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3 và quý I/2024, Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2024, cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo khi thu ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi đạt 393,5 nghìn tỷ đồng. Cả thu và chi trong quý I đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.
 
 
Lũy kế thu ngân sách nhà nước quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, lũy kế thu ngân sách nhà nước quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023. Ngân sách trung ương ước đạt 34,1% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 29,3% dự toán.

Trong đó, thu nội địa quý I ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023. Thu dầu thô đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5% so cùng kỳ.

Riêng trong tháng 3, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,34% dự toán, bằng 71,3% bình quân hai tháng đầu năm.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 140,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2024 đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 89,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%; chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3/2024, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Ngoài ra, trong quý I/2024, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 14.963 cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị; tiến hành kiểm tra 185.594 hồ sơ tại trụ sở cơ quan); kiến nghị xử lý tài chính 19.256.653 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.063.869 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 11.226.293 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 966.492 triệu đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 2.857.474 triệu đồng.
 
(NGUỒN: THỜI BÁO NGÂN HÀNG)
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh