Chuyển Khoản Liên NH (IBFT)

1. Hạn mức giao dịch bằng phương thức xác thực Soft OTP :
 
STT
Loại giao dịch
Hạn mức giao dịch
01
Chuyển tiền trong ngân hàng, khác chủ tài khoản
- Hạn mức/ giao dịch < 500 triệu đồng.
 
- Hạn mức/ ngày  1 tỷ đồng 
02
Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 (IBFT)
 
 
2. Phí dịch vụ (chưa VAT) :
 
- Chuyển tiền trong ngân hàng : miễn phí .
 
- Chuyển tiền nhanh  liên ngân hàng 24/7 (IBFT) :
 
+ Đối với giá trị giao dịch từ 500.000đ trở xuống: 0,4%/giá trị giao dịch .
 
+ Đối với giá trị giao dịch từ 500.001đ đến 2.000.000đ: 4000đ/giao dịch .
 
+ Đối với giá trị giao dịch từ 2.000.001đ đến 60.000.000đ: 6000đ/giao dịch .
 
+ Đối với giá trị giao dịch từ 60.000.001đ đến dưới 500.000.000đ: 0,01% giá trị giao dịch .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh