Sơ đồ trang
 Trang chủ  Giới thiệu  Mạng lưới  Chi nhánh  Ngân hàng đại lý  Máy ATM  Khái quát  Khái quát ngân hàng  Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát  Ban điều hành  Khách hàng  Khách hàng cá nhân  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Khách hàng doanh nghiệp  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Tuyển dụng  Thông tin tuyển dụng  Khuyến mãi  Khách hàng cá nhân  Khách hàng doanh nghiệp  Tin tức  Tin ngân hàng  Tin cổ đông  Hoạt động đoàn thể  Đọc báo dùm bạn  Ngân hàng trực tuyến  Dịch vụ thẻ  Dịch vụ thấu chi qua thẻ  Dịch vụ trả lương qua thẻ  Thanh toán hóa đơn trên ATM  Các Loại Thẻ Đồng Thương Hiệu SAIGONBANK  SAIGONBANK Topup  SMS Banking  Mua hàng trực tuyến  Internet Banking  Phone banking  Truy cập nhanh  Tỷ giá ngoại tệ  Lãi suất  Biểu phí dịch vụ  Đăng ký mở thẻ  Thẻ chính  Thẻ phụ  Tìm kiếm  Quan hệ cổ đông  Báo cáo hoạt động  Công khai báo cáo tài chính năm 2011  Công khai báo cáo tài chính năm 2009  Báo cáo thường niên  Báo cáo thường niên năm 2010  Báo cáo thường niên năm 2009  Báo cáo thường niên năm 2008  Báo Cáo Thường Niên Năm 2007  Báo Cáo Thường Niên Năm 2006  Báo cáo thường niên năm 2005  Báo cáo thường niên năm 2004  Công bố thông tin  Công bố thông tin năm 2011  Công bố thông tin năm 2010  Công bố thông tin năm 2009  Phòng chống rửa tiền
(22/08/2017 16:12)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.791 17.905 18.076
CAD 17.867 17.982 18.147
CHF 23.281 23.428 23.642
CNY 0 3.371 3.443
DKK 0 3.566 3.631
EUR 26.480 26.653 26.890
GBP 28.872 29.067 29.324
HKD 2.876 2.891 2.932
JPY 205,84 206,88 208,8
NOK 0 2.846 2.901
SEK 0 2.782 2.834
SGD 16.514 16.612 16.765
USD 22.670 22.690 22.760