Thẻ phụ

Chủ thẻ chính
Tên đầy đủ(*)
Số CMND(*) Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Địa chỉ(*)
Số thẻ
Thẻ phụ
Tên đầy đủ
Số CMND Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ
Quan hệ với chủ thẻ chính
Hạn mức sử dụng VND/ngày (Bỏ trống thì theo hạn mức thẻ chính)
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
Lưu ý
Đăng ký