Kinh doanh ngoại tệ

SAIGONBANK thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái cho hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, HKD, CHF, JPY, AUD, CAD, SGD phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp quý khách phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.

SAIGONBANK thực hiện các giao dịch hối đoái với khách hàng như sau :
 
Giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay (Spot) : là giao dịch hai bên cam kết mua, bán một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán tối đa là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 
Giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward) : là giao dịch hai bên cam kết mua, bán một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán tối thiểu là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Swap) : là giao dịch giữa hai bên, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng số lượng một đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá của hai giao dịch xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau.
 
Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ (Option) : là giao dịch giữa hai bên, trong đó bên mua trả cho bên bán giá mua quyền chọn để có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ này với một ngoại tệ khác trong một khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanh toán vào một ngày trong tương lai.
 
Khách hàng có thể liên hệ Bộ phận kinh doanh ngoại tệ - Hội sở SAIGONBANK để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn.

Số điện thoại : (028).39143183 (ext 147,266)