Chuyển tiền nội địa

Quý khách muốn chuyển tiền cho người thân, bạn bè, hay thanh toán tiền hàng cho các đối tác, nhà cung cấp ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào trong lãnh thổ Việt Nam.