Dịch vụ ngân quỹ

Tiện ích
Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
An toàn, chính xác, bảo mật
Dịch vụ
Thực hiện việc thu hộ và kiểm đếm tiền để ghi có vào tài khoản theo yêu cầu khách hàng .
Thực hiện việc chi hộ , chi lương hộ tại đơn vị hoặc tại SAIGONBANK theo yêu cầu khách hàng.
Thu đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Thực hiện việc thu đổi ngoại tệ
 
Nhấn vào đây để tham khảo phí dịch vụ