Các loại thẻ đồng thương hiệu SAIGONBANK

1.   Giới thiệu
Với mục tiêu đa dạng hoá dịch vụ thẻ, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã tích hợp nhiều chức năng chuyên biệt trong từng dòng thẻ đồng thương hiệu - loại thẻ liên kết giữa SAIGONBANK và thương hiệu của các đối tác.
Với các loại thẻ đồng thương hiệu nói chung, ngoài chức năng tài chính như thẻ đa năng Saigon Bankcard còn đáp ứng được các yêu cầu riêng của các đối tác như chấm công, quản lý nhân viên, sinh viên, ra vào thư viện...

2.   Một số loại hình thẻ đồng thương hiệu SAIGONBANK:

a.   Thẻ nhân viên:
 
Mẫu thẻ tham khảo:
 

MẶT TRƯỚC THẺ

MẶT SAU THẺ

 

b.Thẻ sinh viên:

Mẫu thẻ tham khảo:
 

MẶT TRƯỚC THẺ

MẶT SAU THẺ

 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh