Biểu mẫu
Dịch vụ chuyển tiền nội địa và thanh toán quốc tế
 
 
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế chuyển tiền quốc tế   nhờ thu
 
Dịch vụ mua bán ngoại tệ
 
Dịch vụ tiền gửi
 
Dịch vụ Internet Banking
 
Chứng khoán
 
Biểu mẫu khác
 
 
 
(23/06/2017 12:04)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 16.974 17.084 17.260
CAD 17.000 17.111 17.278
CHF 23.158 23.305 23.534
CNY 0 3.279 3.352
DKK 0 3.377 3.443
EUR 25.082 25.248 25.495
GBP 28.538 28.732 29.014
HKD 2.886 2.901 2.945
JPY 202,14 203,16 205,21
NOK 0 2.649 2.703
SEK 0 2.571 2.622
SGD 16.184 16.281 16.445
USD 22.670 22.690 22.760