Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 20/01/2022
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
12:38
SGD 16.575 16.673 16.965
KRW 18,87 19,18
GBP 30.413 30.616 31.150
SEK 2.452 2.519
JPY 195,52 196,5 199,94
EUR 25.345 25.513 25.952
CAD 17.862 17.976 18.286
CHF 24.552 24.939
NZD 15.214 15.479
AUD 16.161 16.268 16.570
CNY 3.514 3.616
NOK 2.547 2.617
USD 22.530 22.550 22.780
DKK 3.410 3.500
HKD 2.885 2.968
10:45
HKD 2.885 2.968
GBP 30.413 30.616 31.150
EUR 25.345 25.513 25.952
DKK 3.410 3.500
CNY 3.514 3.616
CHF 24.552 24.939
CAD 17.862 17.976 18.286
AUD 16.161 16.268 16.570
USD 22.530 22.550 22.790
SGD 16.575 16.673 16.965
SEK 2.452 2.519
NZD 15.113 15.214 15.479
NOK 2.547 2.617
KRW 18,87 19,18
JPY 195,52 196,5 199,94
08:13
AUD 16.133 16.250 16.600
GBP 30.445 30.648 31.138
NOK 2.550 2.615
USD 22.580 22.600 22.800
NZD 15.151 15.252 15.495
CHF 24.590 24.994
SGD 16.597 16.696 16.987
KRW 18,91 19,2
DKK 3.415 3.498
SEK 2.454 2.519
JPY 195,87 196,85 200
EUR 25.379 25.547 25.952
CAD 17.886 18.001 18.294
HKD 2.889 2.968
CNY 3.520 3.615