Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 25/02/2018
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
00:56
AUD 17.509 17.622 17.956
CAD 17.607 17.721 18.045
CHF 23.969 24.119 24.561
CNY 0 3.528 3.636
DKK 0 3.709 3.811
EUR 27.574 27.753 28.261
USD 22.680 22.700 22.770
HKD 2.866 2.880 2.948
JPY 209,76 210,82 214,71
NOK 0 2.841 2.922
SEK 0 2.747 2.824
SGD 16.939 17.039 17.350
GBP 31.283 31.491 32.059