Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 14/12/2017
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
01:54
AUD 17.020 17.131 17.294
CAD 17.478 17.591 17.748
CHF 22.687 22.831 23.045
CNY 0 3.390 3.461
DKK 0 3.554 3.620
EUR 26.414 26.587 26.819
USD 22.660 22.680 22.750
HKD 2.882 2.897 2.938
JPY 198,52 199,52 201,34
NOK 0 2.696 2.748
SEK 0 2.672 2.722
SGD 16.629 16.727 16.879
GBP 29.945 30.146 30.408