Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 11/05/2021
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
05:08
AUD 17.907 18.022 18.313
USD 22.960 22.980 23.160
CHF 0 25.429 25.842
CNY 0 3.542 3.640
DKK 0 3.729 3.821
EUR 27.681 27.861 28.275
GBP 32.042 32.254 32.743
HKD 0 2.947 3.009
JPY 209,32 210,38 213,52
KRW 0 20,55 20,88
NOK 0 2.777 2.849
NZD 0 16.692 16.962
SEK 0 2.737 2.807
SGD 17.181 17.283 17.559
CAD 18.780 18.900 19.196