Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 19/10/2017
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
03:04
AUD 17.631 17.745 17.912
CAD 17.969 18.085 18.246
CHF 22.968 23.114 23.331
CNY 0 3.391 3.463
DKK 0 3.557 3.622
EUR 26.440 26.613 26.855
USD 22.660 22.685 22.755
HKD 2.882 2.897 2.938
JPY 200,39 201,4 203,21
NOK 0 2.832 2.887
SEK 0 2.758 2.809
SGD 16.589 16.688 16.839
GBP 29.619 29.818 30.082