SMS Banking

1.   Giới thiệu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cung cấp dịch vụ SMS Banking cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu tra cứu số dư, nhắn tin ghi nợ, thay đổi mật khẩu…. qua điện thoại.

2.   Điều kiện sử dụng dịch vụ

Quý khách có tài khoản tại SAIGONBANK hoặc là chủ thẻ do SAIGONBANK phát hành hoặc khách hàng có tài khoản thanh toán tai SAIGONBANK
Quý khách thực hiện đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh, phòng giao dịch hoặc Trung tâm kinh doanh thẻ của SAIGONBANK
Lưu ý:
Đối với khách hàng có sử dụng tài khoản thẻ ATM: trong mẫu đăng kí mở thẻ, điền vào số điện thọai di động đang sử dụng thì quý khách sẽ nhận được tin nhắn báo có đối với các giao dịch phát sinh lớn hơn 50.000đ.
Đối với khách hàng có tài khoản thanh toán tại SAIGONBANK: chỉ cần đăng kí vào mẫu đăng kí sử dụng dịch vụ có sẵn (mẫu đăng kí chung cho cả Phone Banking, Internet Banking). Điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn mục “đăng kí sử dụng dịch vụ nhắn tin ghi có”, và cung cấp số điện thoại di động nhận tin nhắn.
Khách hàng đổi mật khẩu, huỷ, kích hoạt lại dịch vụ SMS Banking thông qua nhắn tin
Với dịch vụ tra cứu số dư, tin nhắn chỉ được nhắn đến số điện thoại đã đăng ký nếu đúng mật khẩu. Các dịch vụ khác không cần mật khẩu.

3.   Các dịch vụ nhắn tin qua điện thoại SAIGONBANK triển khai và chi phí

STT
Các dịch vụ
miễn phí/ thu phí
Chi phí
1
Nhắn tin ghi có
thu phí
 
2
Thông báo tỉ giá
(5 loại ngoại tệ chính)
miễn phí
 
3
Thông báo lãi suất tiền gởi DVN & NTE
miễn phí
 
4
Thông báo các chương trình khuyến mãi / khai trương chi nhánh…
miễn phí
 
5
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
(Chuyển mạch cuộc gọi theo Mục 4)
miễn phí
 
6
Đăng ký / Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking
thu phí
 
7
Thay đổi mật khẩu        
miễn phí
 
8
Nhắn tin ghi nợ với số phát sinh từ 100.000 đồng           
thu phí
 
9
Dịch vụ tra cứu số dư :
 - Tra cứu số dư tài khoản thẻ 
 - Tra cứu số dư tài khoản tiền gởi tại các chi nhánh
thu theo gói dịch vụ
 
10
Dịch vụ thanh toán hoá đơn
thu theo món
3.300 đồng / món
11
Dịch vụ chuyển khoản (triển khai trong thời gian sắp tới)
thu theo món
 
12
Nhắn tin các địa điểm lắp đặt ATM gần nhất   
   
 

4.   Bản cú pháp SMS Banking

Cú pháp tin nhắn
DV tra cứu số dư
Cú pháp:           SGB SD     tàikhoản
Ví dụ:                 SGB SD     001370406008296
Giải thích: nhắn tin tra cứu thông tin số dư tài khoản ứng với số điện thọai mà KH đã đăng ký, và chỉ có có điện thoại đã đăng kí mới thực hiện tra cứu số dư được
Tổng đài nhắn tin
Sau khi soạn tin theo cú pháp trên khách hàng có thể gửi tin nhắn đến các số sau: 8179 
Nội dung tin nhắn trả lời
Nhắn tin thông báo đến khách hàng các chương trình của ngân hàng (tùy thuộc vào mỗi lần nhắn thông báo hay khuyến mãi)
Thông báo lãi suất tiết kiệm:   “SAIGONBANK xin thong bao lai suat VND cuoi ky: 1th: 0.65%; 2th: ………”
Thông tin tỷ giá:    “SAIGONBANK xin thong bao ty gia: USD:16000/16050, EUR: ……
Nhắn tin báo có:   Quy khach vua duoc ghi co vao tai khoan … so tien: …. dong. Chi tiet: ……”
Nhắn tin báo nợ:   “Quy khach vua duoc ghi no vao tai khoan … so tien: … dong. Chi tiet: ……”
Tra cứu số dư:     “So du tai khoan … cua quy khach la: … dong ( USD … ). SAIGONBANK han hanh duoc phuc vu.”
Dịch vụ thanh toán tiện ích dân sinh:   Hoa don .... cua quy khach vua duoc thanh toan so tien: ... dong. Saigon Bank han hanh duoc phuc vu.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh