Dịch vụ ngân quỹ
Nhằm cung ứng các tiện ích cho khách hàng về tiền mặt, SAIGONBANK thực hiện các dịch vụ về ngân quỹ như sau:
Thực hiện việc thu hộ và kiểm đếm tiền để ghi có vào tài khoản theo yêu cầu khách hàng.
Thực hiện việc chi hộ, chi lương hộ tại đơn vị hoặc tại SAIGONBANK theo yêu cầu khách hàng.
Thu đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Thực hiện việc thu đổi ngoại tệ và séc du lịch (Traveller Cheques), thẻ tín dụng quốc tế VISA, MASTER, AMEX, JCB...
 
Nhấn vào đây để tham khảo phí dịch vụ. 
 
(23/06/2017 12:05)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 16.974 17.084 17.260
CAD 17.000 17.111 17.278
CHF 23.158 23.305 23.534
CNY 0 3.279 3.352
DKK 0 3.377 3.443
EUR 25.082 25.248 25.495
GBP 28.538 28.732 29.014
HKD 2.886 2.901 2.945
JPY 202,14 203,16 205,21
NOK 0 2.649 2.703
SEK 0 2.571 2.622
SGD 16.184 16.281 16.445
USD 22.670 22.690 22.760