Kinh doanh ngoại tệ

SAIGONBANK thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái cho hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, HKD, CHF, JPY, AUD, CAD, SGD phục vụ đa dạng các nhu cầu thanh toán quốc tế của Khách hàng: thanh toán xuất nhập khẩu, trả nợ vay nước ngoài, chuyển tiền một chiều,… Ngoài ra, SAIGONBANK cũng cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp Khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.

1.   Giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay(Spot)

Đặc điểm :

+ Giao dịch giao ngay là giao dịch hai bên cam kết mua, bán một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán tối đa là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

+ Đối tượng: Tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Đồng tiền giao dịch: Ngoại tệ/VND, Ngoại tệ/Ngoại tệ
 
Phương thức giao dịch : 

+ Khách hàng điền đầy đủ các chi tiết về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ cần thanh toán vào Đơn đề nghị bán ngoại tệ và xuất trình chứng từ thanh toán nước ngoài có liên quan theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và SAIGONBANK.

+ Đặc biệt, SAIGONBANK đáp ứng nhu cầu của Khách hàng khi mua các loại ngoại tệ của các quốc gia Đan Mạch (DKK), Malaysia (MYR), Nauy (NOK), New Zealand (NZD), Thái Lan (THB)…. để thanh toán quốc tế thông qua dịch vụ Thanh toán Đa tệ tại SAIGONBANK.
 
Lợi ích :

Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tức thời để phục vụ cho hoạt động thanh toán quốc tế của Khách hàng.
 
2.   Giao dịch mua, bán ngoại tệ kì hạn (Forward)

Đặc điểm :

+ Giao dịch kỳ hạn là giao dịch hai bên cam kết mua, bán một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán tối thiểu là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

+ Đối tượng: Tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Đồng tiền giao dịch: Ngoại tệ/VND, Ngoại tệ/Ngoại tệ

+ Tỷ giá kỳ hạn: tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch và thực hiện tại ngày thanh toán hợp đồng.

+ Kỳ hạn giao dịch: tối thiểu 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch, tối đa 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch

+ Tỷ lệ đặt cọc: từ 0-10 % trên tổng giá trị hợp đồng.
 
Lợi ích :

Giao dịch kỳ hạn giúp bảo hiểm rủi ro tỷ giá, dự tính được chi phí, thu nhập kinh doanh đảm bảo khả năng thanh toán trong tương lai của Khách hàng

Phương thức giao dịch :

+ Khách hàng liên hệ trực tiếp với Bộ phận kinh doanh ngoại tệ tại Hội sở hoặc các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của SAIGONBANK để biết thêm chi tiết về tỷ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, tỷ lệ đặt cọc … và ký hợp đồng giao dịch kỳ hạn.

+ Khi mua ngoại tệ của SAIGONBANK thông qua giao dịch kỳ hạn, Khách hàng phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và SAIGONBANK.

3.   Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Swap)

Đặc điểm :

+ Giao dịch hoán đổi là giao dịch giữa hai bên, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng số lượng một đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá của hai giao dịch xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau. Giao dịch hoán đổi bao gồm hai giao dịch giao ngay hoặc hai giao dịch kỳ hạn hoặc một giao dịch giao ngay và một giao dịch kỳ hạn. 

+ Đối tượng: Tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

+ Đồng tiền giao dịch: Ngoại tệ/VND, Ngoại tệ/Ngoại tệ

+ Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi: tối thiểu 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch, tối đa 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch

+ Tỷ lệ đặt cọc: từ 0-10 % trên tổng giá trị hợp đồng.

Lợi ích :

+ Giao dịch hoán đổi tiền tệ đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu cân đối nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả của Khách hàng.

+ Phòng chống rủi ro biến động tỷ giá và tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.
 
Phương thức giao dịch :

+ Khách hàng liên hệ trực tiếp với Bộ phận kinh doanh ngoại tệ tại Hội sở hoặc các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của SAIGONBANK để biết thêm chi tiết về tỷ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, tỷ lệ đặt cọc … và ký hợp đồng giao dịch hoán đổi.

+ Khi mua ngoại tệ của SAIGONBANK thông qua giao dịch hoán đổi, Khách hàng phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
 
4.   Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ (Option)

Đặc điểm :

+ Giao dịch quyền chọn là giao dịch giữa hai bên, trong đó bên mua trả cho bên bán giá mua quyền chọn để có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ này với một ngoại tệ khác trong một khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanh toán vào một ngày trong tương lai. Nếu bên mua lựa chọn thực hiện quyền, bên bán phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.

+ Đồng tiền giao dịch: Ngoại tệ/Ngoại tệ

+ Đối tượng: Tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Giá mua quyền chọn (Premium): Là số tiền mà bên mua phải trả cho bên bán để mua quyền chọn mua ngoại tệ hoặc mua quyền chọn bán ngoại tệ trong giao dịch quyền chọn. Giá mua quyền chọn phụ thuộc về số lượng ngoại tệ, tỷ giá thực hiện, tỷ giá thị trường hiện tại, kỳ hạn hợp đồng, và một số yếu tố theo quy định của SAIGONBANK.

+ Thời hạn hiệu lực của hợp đồng: Là khoảng thời gian quyền lựa chọn có thể được thực hiện theo yêu cầu của bên mua quyền được tính từ ngày ký hợp đồng cho đến trước 14giờ30phút chiều (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn.
 
Loại Quyền chọn :

Có hai loại: Quyền chọn Mua (Call Option) và Quyền chọn Bán (Put Option).

Các kiểu quyền chọn :

+ Quyền chọn kiểu Mỹ (American Option): có thể được thực hiện quyền chọn vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của hợp đồng

+ Quyền chọn kiểu Châu Âu (European Option): chỉ được thực hiện quyền chọn vào ngày đáo hạn của hợp đồng.
 
Lợi ích :

+ Giao dịch quyền chọn tiền tệ đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về bảo hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh biến động giá cho các khoản thanh toán, nhận thanh toán ngoại tệ trong tương lai.

+ Khách hàng dự tính được chi phí bảo hiểm, có thể đầu tư với chi phí cố định và có quyền từ chối thực hiện giao dịch trong trường hợp biến động tỷ giá ngược xu hướng với giao dịch đã thỏa thuận với ngân hàng.

Phương thức giao dịch :

+ Khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá mua quyền chọn theo quy định của SAIGONBANK.

+ Khi mua ngoại tệ của SAIGONBANK thông qua giao dịch hoán quyền chọn, Khách hàng phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và SAIGONBANK.

+ Khách hàng liên hệ trực tiếp với Bộ phận kinh doanh ngoại tệ tại Hội sở hoặc các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của SAIGONBANK để thỏa thuận giá mua quyền chọn, số lượng ngoại tệ giao dịch, tỷ giá thực hiện, thời hạn hiệu lực của quyền lựa chọn, kiểu quyền chọn,… và ký hợp đồng giao dịch quyền chọn.
Liên hệ:

Quý khách muốn biết thêm chi tiết sản phẩm, thủ tục thực hiện, xin vui lòng liên hệ:

Phòng kinh doanh ngoại tệ:  ĐT: 083 9143 183 ( máy lẻ : 147,153,266).