Cho vay
Cho vay mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
 
Cho vay sửa chữa, xây dựng, trang trí nội thất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
Cho vay mua phương tiện đi lại
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay với mục đích để mua phương tiện đi lại.
 
Cho vay các nhu cầu khác phục vụ đời sống
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng là cá nhân, phục vụ đời sống.
Cho vay du học
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay du học dành khách hàng là cá nhân.
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Là hoạt động giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại SAIGONBANK, có ngay số tiền bằng 90% giá trị tiền gửi tiết kiệm...
Cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Cho vay vốn lưu động
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay vốn lưu động
Cho vay đầu tư tài sản cố định
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định cho khách hàng là cá nhân
Cho vay góp vốn vào doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho khách hàng là cá nhân vay với  mục đích góp vốn vào doanh nghiệp
Cho vay hợp tác với doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp cho khách hàng là cá nhân dịch vụ cho vay với mục đích hợp tác với các doanh nghiệp
(22/08/2017 16:02)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.791 17.905 18.076
CAD 17.867 17.982 18.147
CHF 23.281 23.428 23.642
CNY 0 3.371 3.443
DKK 0 3.566 3.631
EUR 26.480 26.653 26.890
GBP 28.872 29.067 29.324
HKD 2.876 2.891 2.932
JPY 205,84 206,88 208,8
NOK 0 2.846 2.901
SEK 0 2.782 2.834
SGD 16.514 16.612 16.765
USD 22.670 22.690 22.760