Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá

1.   Tiện ích

Đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời trong thời gian sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá chưa đến hạn
Lãi suất vay vốn cạnh tranh
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch
Hồ sơ, điều kiện vay vốn đơn giản

2.   Đối tượng vay vốn

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam

3.   Mục đích vay

Bù đắp sự thiếu hụt tạm thời trong các khoản chi tiêu sinh hoạt gia đình hoặc bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.   Thời hạn vay

Phù hợp với nhu cầu của khách hàng vay và khả năng trả nợ của khách hàng.

5.   Phương thức cho vay

Cho vay từng lần

6.   Phương thức trả nợ

Lãi trả hàng tháng hoặc trả khi đến hạn
Gốc trả nhiều lần hoặc một lần khi đến hạn

7.   Điều kiện vay vốn

Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Sở hữu hợp pháp sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá (do SAIGONBANK hoặc tổ chức tín dụng khác được SAIGONBANK chấp nhận cầm cố phát hành)

8.   Bảo đảm cho khoản vay

Cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do SAIGONBANK hoặc tổ chức tín dụng khác được SAIGONBANK chấp nhận cầm cố phát hành

9.   Lãi suất vay  

Lãi suất ưu đãi theo quy định của SAIGONBANK trong từng thời kỳ.

10.  Mức cho vay

Được xác định căn cứ vào nhu cầu vay của khách hàng, giá trị tài sản cầm cố

11.  Loại tiền cho vay

Bằng VNĐ

12.  Hồ sơ vay  

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của SAIGONBANK)
Hồ sơ pháp lý của khách hàng vay (CMND/hộ khẩu/KT3)
Hồ sơ liên quan đến tài sản cầm cố
 

Liên hệ:

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hay cần được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ (08-39143183) hoặc đến trực tiếp bất cứ địa điểm giao dịch nào trong mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK  trên toàn quốc.