Liên hệ
Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Tel:  (84-8) 39.143.183
Fax: (84-8) 39.143.193