Liên hệ
Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Tel:  (84-8) 39.143.183
Fax: (84-8) 39.143.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/fileServlet?l=0&f=/files/upload/setting/SaigbankCard1.jpg
(14/05/2021 23:50)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.596 17.710 18.004
CAD 18.716 18.835 19.124
CHF 0 25.350 25.774
CNY 0 3.529 3.628
DKK 0 3.712 3.806
EUR 27.553 27.732 28.158
GBP 31.980 32.191 32.678
HKD 0 2.946 3.009
JPY 208,29 209,34 212,66
KRW 0 20,28 20,61
NOK 0 2.732 2.803
NZD 0 16.463 16.743
SEK 0 2.716 2.786
SGD 17.046 17.147 17.429
USD 22.950 22.970 23.140