Liên hệ
Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Tel:  (84-8) 39.143.183
Fax: (84-8) 39.143.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/fileServlet?l=0&f=/files/upload/setting/SaigbankCard1.jpg
(24/03/2023 19:29)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 15.423 15.525 15.894
CAD 16.843 16.953 17.318
CHF 25.343 25.881
CNY 3.372 3.487
DKK 3.365 3.470
EUR 25.025 25.191 25.752
EUR 25.025 25.191 25.752
GBP 28.374 28.577 29.184
HKD 2.966 3.096
JPY 177,43 178,33 182,04
KRW 18 18,4
NOK 2.220 2.296
NZD 14.508 14.837
SEK 2.235 2.308
SGD 17.416 17.519 17.896
USD 23.280 23.320 23.695
USD 23.280 23.320 23.695