Xin chào thế hệ áo xanh kế thừa

Xin chào thế hệ áo xanh kế thừa

Nhằm phát triển lực lượng thanh niên trẻ, ngày 13/07/2019, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã phối hợp với                      Đoàn khối ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tìm hiểu về                                     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân viên SAIGONBANK. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa khi trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

“Kỳ Nghỉ Hồng” ý nghĩa

“Kỳ Nghỉ Hồng” ý nghĩa

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh