SAIGONBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ
Ngày nhập : 31/05/2024 17:30
Hôm nay, ngày 31/5/2024, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã trao các Quyết định nhân sự được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, có hiệu lực từ ngày 01/6/2024, cụ thể như sau:

1. Điều động, bổ nhiệm Ông Ngô Văn Nhận – Phó phòng Thẩm định, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang;
 

2. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Huế;
 
 
3. Ông Trần Thế Tường, Phó Trưởng kiểm toán nội bộ;
 
 
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng Phòng Giao dịch Thủ Đức trực thuộc Chi nhánh Khánh Hội;
 

5. Bà Trần Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn;
 
 
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh Tân Bình;
 

7. Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Dương;
 
 
8. Ông Trần Tuấn Nghĩa, Phó phòng Quản lý rủi ro Phi tín dụng;
 

9. Bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó phòng Kế toán Giao dịch;
 
 
10. Bà Trương Việt Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ.
 

Chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên của các đơn vị có nhân sự được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao năm 2024.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh