THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM đã thuê Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản (trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương), Địa chỉ số: 469 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện tổ chức đấu giá tài sản để xử lý nợ như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ 36 MÁY ATM"

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ 36 MÁY ATM"

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU"

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU"

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ MÁY CHỦ"

THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRANG BỊ MÁY CHỦ"

THÔNG BÁO MỜI THẦU “TRANG BỊ THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS”

THÔNG BÁO MỜI THẦU “TRANG BỊ THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS”

THÔNG BÁO MỜI THẦU “TRANG BỊ THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN UPS”

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh