THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH HÀNG MÃ – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
Ngày nhập : 14/06/2024 15:31
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hàng Mã trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày 14/6/2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Phòng Giao dịch Hàng Mã

2. Địa điểm:

- Địa điểm cũ: Số 38 Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Tầng 1 và tầng 2 căn nhà số 68A Phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh