SAIGONBANK công bố quyết định bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cán bộ
Ngày nhập : 31/08/2023 09:12
Ngày 30/8/2023, tại Hội sở SAIGONBANK, Hội đồng quản trị SAIGONBANK đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại Lãnh đạo Ban Điều hành như sau:

1. Bổ nhiệm lại Ông Trần Thanh Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
 
 
2. Bổ nhiệm lại Ông Trần Quốc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
 
 
3. Bổ nhiệm lại Ông Phạm Hoàng Hồng Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.
 
 
Xin chuyển lời Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên SAIGONBANK chúc mừng Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban Điều hành vừa được bổ nhiệm lại. Chúc mừng SAIGONBANK.

Cùng ngày, Ban Tổng Giám đốc SAIGONBANK đã trao các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự Lãnh đạo các chi nhánh như sau:

1. Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh An Giang đối với Ông Nguyễn Ngọc Nhi;
 
 
2. Bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Xuân Đông giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Thốt Nốt;
 
 
3. Bổ nhiệm cán bộ đối với Bà Đinh Trường An giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Chợ Lớn;
 
 
4. Bổ nhiệm cán bộ đối với Bà Đoàn Thị Nguyệt giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng;
 
5. Bổ nhiệm lại cán bộ đối với Bà Trần Minh Lý giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Bà Chiểu.
 

Chúc tập thể các chi nhánh có nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao năm 2023.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh