Saigonbank trình phương án chia cổ tức 10% trong năm nay
Ngày nhập : 26/04/2023 11:20
 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank - mã chứng khoán SGB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước và chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Mức lợi nhuận 300 tỷ đồng này được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch đề ra và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Saigonbank dự kiến tăng trưởng Tổng tài sản và Huy động vốn cùng ở mức 6% so với năm 2022; Dư nợ tín dụng tăng 6,9% và sẽ được điều chỉnh tăng đến mức cao hơn khi có sự chấp thuận của NHNN; Thanh toán đối ngoại tăng 6% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức quy định của NHNN.

Theo thông tin công bố từ tài liệu đại hội đồng cổ đông, năm nay Saigonbank sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ. Ngân hàng dự kiến phát hành 30.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 10%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 308 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Saigonbank dự kiến sau khi chia cổ tức là 3.388 tỷ đồng.

Việc chia cổ tức dự kiến thực hiện ngay trong năm 2023 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.

Theo Ban Lãnh đạo Saigonbank, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết đối với Ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính, đồng thời đổi mới công nghệ bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Saigonbank dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2023, thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 28/03/2023.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh