SAIGONBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024
Ngày nhập : 25/01/2024 11:14
Ngày 20 tháng 01 năm 2024, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Hội nghị diễn ra với sự   chủ trì của Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo các phòng tại Hội sở và các chi nhánh trên toàn hệ thống SAIGONBANK.
 
 
SAIGONBANK tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024
 
Năm 2023 vừa qua là một năm khó khăn và thách thức cho hệ thống ngân hàng nói chung và SAIGONBANK nói riêng. Trước bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã kịp thời đưa ra các giải pháp, chương trình hành động cụ thể,  quyết liệt, phù hợp để đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt, an toàn, hiệu quả. Đến cuối năm 2023: Tổng tài sản đạt 32.112 tỷ đồng, tăng 13,43% so với đầu năm; Huy động vốn đạt 27.220 tỷ đồng, tăng 13,73% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt 20.377 tỷ đồng, tăng 4,16% so với đầu năm; Nợ nhóm 3-5 chiếm 1,99% tổng dư nợ, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh toán đối ngoại đạt 210 triệu USD; Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 332,24 tỷ đồng.

Nỗ lực cùng ngành Ngân hàng thực hiện mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế, SAIGONBANK kịp thời triển khai các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân    phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, phát biểu tại Hội nghị, Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Ông Vũ Quang Lãm cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống, SAIGONBANK sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.        
                    
Nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2023, tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã trao tặng giấy khen đến các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và các đơn vị nhận giấy khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí cán bộ chủ chốt trong các đơn vị thuộc hệ thống SAIGONBANK kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh