PHÁT ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI “30 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM”
Ngày nhập : 12/03/2024 10:11
 

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (14/5/1994-14/5/2024) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở SAIGONBANK phát động tham gia các cuộc thi do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức.

1. Đối tượng tham gia: tất cả CBNV là Công đoàn viên, Người lao động tại SAIGONBANK đều được quyền tham gia các cuộc thi.

2. Nội dung thi: Có 04 (bốn) cuộc thi trực tuyến (online) gồm:

    2.1. Thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (Hình thức trắc nghiệm online)

    2.2. Thi Ảnh – Nét đẹp Banker (Hình thức bình chọn online)

    2.3. Thi Sáng tạo Tiktok – Tự hào Banker (Hình thức online theo lượt tương tác và chấm giải)

    2.4. Thi Video – Tài năng Banker (Hình thức bình chọn online và chấm giải qua video dự thi)

3. Cách thức tham gia:

3.1. Thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp:

- Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet để TRỰC TIẾP tham gia cuộc thi thông qua việc truy cập cổng thông tin VNBA 30 năm tại địa chỉ https://vnba.com.vn hoặc đường dẫn (link) liên kết đặt tại Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ https://thitruongtaichinhtiente.vn/, Trang thông tin của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam https://vnba.org.vn/vi/ và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Người tham gia dự thi sử dụng địa chỉ hộp thư đuôi saigonbank.com.vn để đăng ký.

3.2. Đối với các tác phẩm dự Thi Ảnh – Nét đẹp Banker; Thi Sáng tạo Tiktok – Tự hào Banker; Thi Video – Tài năng Banker:

a. Vòng sơ khảo tại SAIGONBANK: Để đảm bảo công tác thống kê, đồng thời hỗ trợ Người tham gia cuộc thi nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, tất cả bài dự thi phải gửi về các Tổ phê duyệt nội dung để có ý kiến (qua email), trong trường hợp chưa đạt yêu cầu, Tổ phê duyệt sẽ góp ý để Người dự thi tiếp tục hoàn thiện bài dự thi để gửi lại ở vòng sơ khảo.

- Thời hạn chậm nhất gửi tác phẩm dự thi cho Tổ phê duyệt tại vòng sơ khảo:

   (1) Thi Ảnh – Nét đẹp Banker: ngày 10/4/2024.

   (2) Thi Sáng tạo Tiktok – Tự hào Banker: ngày 30/3/2024.

   (3) Thi Video – Tài năng Banker: ngày 30/3/2024.

b. Gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam): Sau khi tác phẩm dự thi có ý kiến của Tổ phê duyệt (qua email), Người dự thi sẽ TRỰC TIẾP gửi bài thi tại địa chỉ https://vnba.com.vn và làm theo hướng dẫn.

4. Giải thưởng: Người tham gia tham khảo theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi tại địa chỉ https://vnba.com.vn.

Đây là cuộc thi có sức lan tỏa lớn trong xã hội do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, rất mong sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên SAIGONBANK nhằm đưa thương hiệu, hình ảnh SAIGONBANK ngày càng đến gần hơn với khách hàng.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh