HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ TRÊN POS
Ngày nhập : 17/08/2018 16:31
Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên SAIGONBANK để phục vụ tốt nhất các yêu cầu ngày càng đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính của khách hàng, SAIGONBANK thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, chia sẻ kinh nghiệm xử lý công việc giữa các Chi nhánh và Phòng giao dịch với Hội sở.
 
Liên tiếp các ngày 16/06/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/08/2018 tại Hà Nội và ngày 11/08/2018 tại Cần Thơ, Trung tâm Kinh doanh Thẻ đã tổ chức buổi hướng dẫn nghiệp vụ chấp nhận thanh toán thẻ trên POS cho các chi nhánh và phòng giao dịch. Buổi hướng dẫn tạo nên một môi trường giao lưu gắn kết tốt đẹp, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ giữa các cán bộ công nhân viên SAIGONBANK tham dự.
 
Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn:
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
 
- Tại Hà Nội
 
 
- Tại Cần Thơ
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh