Xin chào thế hệ áo xanh kế thừa
Ngày nhập : 18/07/2019 14:40
Nhằm phát triển lực lượng thanh niên trẻ, ngày 13/07/2019, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã phối hợp với Đoàn khối ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân viên SAIGONBANK. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa khi trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
 
Đến với lớp học, cán bộ, nhân viên trẻ được giới thiệu một số nội dung về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh.
 
 
Khi tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, thế hệ trẻ SAIGONBANK sẽ có cơ hội để học hỏi, hoàn thiện kỹ năng sống, phát triển kỹ năng mềm qua các  phong trào, chương trình công tác xã hội do Đoàn khối Ngân hàng TP.HCM, Đoàn thanh niên SAIGONBANK tổ chức. Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân viên mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ và giao lưu, có cơ hội mở mang kiến thức, tiếp thu những kinh nghiệm sống từ các anh chị đi trước. Bên cạnh đó, khi tham gia công tác Đoàn, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện hướng tới mục đích chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn trong xã hội, san sẻ tinh thần tương thân tương ái, SAIGONBANK cùng  “trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười”.

Môi trường công tác Đoàn là nơi để thế hệ kế thừa thể hiện “chất trẻ”,  “tính xung kích” của Đoàn Thanh niên qua các công việc, công trình nghiên cứu về chiến lược phát triển, về gói sản phẩm mới, về các chiến dịch truyền thông nhận diện thương hiệu mang tính nhân văn,… với tầm trí tuệ và tính nhân văn sâu sắc.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh