SAIGONBANK tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngày nhập : 27/10/2017 09:17
Ngày 27/10/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng Hội sở và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống SAIGONBANK.

Tại Hội nghị, SAIGONBANK đã tổ chức phổ biến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 (Chỉ thị số 07) về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính để tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả.

Theo Chỉ thị số 07, thời gian qua toàn ngành ngân hàng đã tích cực triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu. Qua đó, hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực và hoạt động an toàn, hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được nâng cao; góp phần ổn định tiền tệ, tài chính, kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế… Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng và kết quả xét xử các vụ án liên quan lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số cơ quan chức năng đã tổng kết, chỉ ra một số vi phạm đã làm ảnh hưởng đến niềm tin công chúng.

Chỉ thị số 07/CT-NHNN yêu cầu người lãnh đạo đứng đầu tổ chức tín dụng phải quan tâm, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị; Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống kiểm tra, rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định pháp luật liên quan. Các tổ chức tín dụng phải nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thường xuyên thông tin cho cán bộ, nhân viên về những phương thức, thủ đoạn, vi phạm mới; Thực hiện truyền thông, phổ biến giới thiệu các sản phẩm dịch vụ (đặc biệt quy trình thủ tục) cho khách hàng hiểu rõ sản phẩm dịch vụ, quy trình trước khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng,…

Hội nghị đã nghe Báo cáo Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017 của SAIGONBANK. Theo đó, hoạt động Ngân hàng 9 tháng đầu năm 2017 đã có sự tăng trưởng nhất định, cụ thể huy động và cho vay đạt 92% và 91% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và lợi nhuận trước thuế đạt 230,81 tỷ đồng, tăng 26,50% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt về chất lượng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc đã chỉ rõ một số công việc cụ thể, cấp bách cần nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, Tổng Giám đốc yêu cầu giám đốc chi nhánh, lãnh đạo các đơn vị sau Hội nghị này phải tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình, rà soát thực hiện nghiêm túc các công việc kết luận tại Hội nghị. Với tinh thần nhất trí cao, Hội nghị đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh