SAIGONBANK TẠM NGỪNG KẾT NỐI VỚI NCC/UC
Ngày nhập : 09/07/2018 10:45
Từ ngày 06/09/2014, SAIGONBANK đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chính thức triển khai thẻ SAIGONBANK có thể rút tiền trên ATM của các ngân hàng tại Nga thuộc Tổ chức chuyển mạch Liên bang Nga – NCC/UC và ATM của SAIGONBANK có thể chấp nhận thẻ do các ngân hàng tại Nga thuộc Tổ chức chuyển mạch Liên bang Nga – NCC/UC phát hành.
 
 
Nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ, tăng cường bảo mật dữ liệu thẻ và hạ tầng công nghệ thông tin, từ đó tạo tiền đề triển khai đáp ứng yêu cầu của các Tổ chức thẻ quốc tế, thời gian vừa qua SAIGONBANK và NAPAS đã thực hiện các thay đổi liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật để đảm bảo tuân thủ theo chuẩn PCIDSS, đến nay đang trong giai đoạn đánh giá chính thức về việc tuân thủ này.

Để đảm bảo tiến độ và kết quả đánh giá tuân thủ PCIDSS, SAIGONBANK sẽ tạm ngừng kết nối với NCC/UC cụ thể như sau:

- Phạm vi:

• Thẻ SAIGONBANK ngưng thực hiện chức năng rút tiền trên ATM của các ngân hàng tại Nga thuộc Tổ chức chuyển mạch Liên bang Nga – NCC/UC.

• ATM của SAIGONBANK ngưng chấp nhận thẻ do các ngân hàng tại Nga thuộc Tổ chức chuyển mạch Liên bang Nga – NCC/UC phát hành.

- Thời gian: từ tháng 07/2018 đến dự kiến hết tháng 09/2018.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Kinh doanh Thẻ SAIGONBANK theo số 028 39142343.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh