Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua
Ngày nhập : 30/11/2022 14:29
Mặc dù tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, song vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 vẫn tăng 15,1%. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.
 
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng gần 20%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 11 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% (so với cùng kỳ năm trước), bao gồm: vốn trung ương quản lý đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3%; vốn địa phương quản lý 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6%. Tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 445,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% (cùng kỳ năm 2021 bằng 74% và giảm 7,7%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% kế hoạch năm và tăng 23,2%. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt gần 365,9 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch năm và tăng 19,2%, bao gồm: vốn NSNN cấp tỉnh đạt 242 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% và tăng 17,6%; vốn NSNN cấp huyện đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% và tăng 25,4%; vốn NSNN cấp xã đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% và tăng 7,8%.

Về vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,14 tỷ USD, giảm 5%.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.812 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,52 tỷ USD, tăng 14,9% về số dự án và giảm 18% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,52 tỷ USD, chiếm 56,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 18,2%; các ngành còn lại đạt 2,9 tỷ USD, chiếm 25,2%.

Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2022, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 3,23 tỷ USD, chiếm 28,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 1,97 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đan Mạch 1,32 tỷ USD, chiếm 11,5%; Trung Quốc 1,29 tỷ USD, chiếm 11,2%; Hàn Quốc 930,8 triệu USD, chiếm 8,1%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 917,8 triệu USD, chiếm 8%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 994 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 9,54 tỷ USD, tăng 18,9%.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14 tỷ USD, chiếm 66,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,76 tỷ USD, chiếm 13,1%; các ngành còn lại đạt 4,29 tỷ USD, chiếm 20,4%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần giảm 7%

Bên cạnh đó, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm 7%, với 3.298 lượt đạt tổng giá trị góp vốn 4,08 tỷ USD. Trong đó có 1.481 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,12 tỷ USD và 1.817 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 2 tỷ USD. Về lĩnh vực, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần vào kinh doanh bất động sản đạt 1,43 tỷ USD, chiếm 35,1% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 955,9 triệu USD, chiếm 23,4%; ngành còn lại 1,69 tỷ USD, chiếm 41,5%.

Một điểm sáng tích cực là vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1%. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15,52 tỷ USD, chiếm 78,8% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,44 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,43 tỷ USD, chiếm 7,3%.

                                                                                (Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh