Vốn FDI đăng ký đạt gần 9 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm
Ngày nhập : 01/04/2022 16:43
Tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 8,9 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2021, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
 
Cụ thể, có 322 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 37,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 3,21 tỷ USD (giảm 55,5% so với cùng kỳ); có 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 41,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 4,06 tỷ USD (tăng 93,3% so với cùng kỳ); có 734 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (bằng 100% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 1,63 tỷ USD (tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 5,3 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 200,4 triệu USD và trên 194,6 triệu USD.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 27,6%, 26,1% và 15,8% tổng số dự án.

Đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,29 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 50,1% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 1,61 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Với dự án Lego có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD, Đan Mạch vượt lên đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần gần 1,32 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hà Lan, Nhật Bản,…

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong 3 tháng năm 2022 (chiếm 18,1% số dự án mới, 34,6% số lượt điều chỉnh và 37,7% số lượt góp vốn mua cổ phần).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2022. Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,32 tỷ USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bắc Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,42 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn. Thái Nguyên mặc dù không thu hút được dự án mới song với 2 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, tỉnh này xếp thứ ba với 934 triệu USD, chiếm gần 10,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh,…

Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (39,4%), số lượt góp vốn mua cổ phần (68,7%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (13,2%, sau Hà Nội là 15,4%).

Trước đó theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

"Đây là mức vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua", theo Tổng cục Thống kê.

Liên quan đến sản xuât kinh doanh, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 64,11 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 63,53 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt trên 57,54 tỷ USD, tăng 15,5% so cùng kỳ và chiếm 66,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2022, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 6,57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 5,99 tỷ USD không kể dầu thô.
                                                                                               (Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh