Tháng 1/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 46,56 tỷ USD
Ngày nhập : 02/02/2023 15:09
Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2022.
 

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 3,95 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 5,82 tỷ USD).

So với cùng kỳ năm 2022, trị giá xuất nhập khẩu của tháng 1/2023 giảm 25,01%, tương ứng giảm 15,53 tỷ USD. Như vậy, trong tháng đầu tiên của năm 2023, cả nước ước xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Liên quan tới số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 1/2023, ngành Hải quan thu đạt 24.852 tỷ đồng, bằng 5,8% so với dự toán, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 730,28 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD, tăng 10,5% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 358,9 tỷ USD, tăng 7,9%.

Như vậy, năm 2022, cả nước xuất siêu 12,4 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã thặng dư 12,4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số thặng dư 3,33 tỷ USD của năm 2021.

                                                                                                   (Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh