THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
Ngày nhập : 24/01/2022 17:15
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Đống Đa (SAIGONBANK – Đống Đa) thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản lần 1 (nội dung cần công bố thông tin theo quy định), thông tin cụ thể như sau :

1. Tổ chức đấu giá tài sản : Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng

Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân. Địa chỉ: Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước :

- Tài sản đấu giá :

+ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số (23-2)+(23-3), tờ bản đồ 16A-III-d, địa chỉ: Tổ 2 cụm 1 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, có diện tích 26m2 (diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 33m2), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AN036387, hồ sơ gốc số: 818.2003.QĐUB/3616.2003 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 05/09/2008 cho ông Nguyễn Đắc Tuyên và bà Phùng Thị Tuyết.

+ Tài sản gắn liền trên đất là 01 nhà kết cấu bê tông 04 tầng, được xây dựng trên thửa đất số (23-2)+(23-3), tờ bản đồ 16A-III-d, địa chỉ: Tổ 2 cụm 1 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, có tổng diện tích xây dựng là 116,8m2

- Giá khởi điểm : 1.515.875.000 đồng (Một tỷ, năm trăm mười lăm triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

- Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá :

a/ Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ :

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Thời gian: Từ ngày 21/01/2022 đến 17h ngày 25/02/2022.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

b/ Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá :

- Thời gian : Từ 08h00 ngày 23/02/2022 đến 17h00 ngày 25/02/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá và người tham gia có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo có tại tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng trong thời gian trên.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao vàng, Số tài khoản: 0511133398888 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đống Đa. Nội dung chuyển khoản: {Họ tên khách hàng} nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản tại thửa đất số (23-2)+(23-3), tờ bản đồ 16A-III-d, địa chỉ: Tổ 2 cụm 1 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian đăng ký xem tài sản, xem giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và tài liệu liên quan :

- Thời gian: Từ ngày 21/01/2022 đến 17h00 ngày 16/02/2022.

- Địa điểm đăng ký xem tài sản: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá :

- Thời gian : Ngày 17/02/2022 và ngày 18/02/2022.

- Địa điểm xem tài sản: thửa đất số (23-2)+(23-3), tờ bản đồ 16A-III-d, địa chỉ: Tổ 2 cụm 1 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá :

Thời gian: Từ 08h00 ngày 23/02/2022 đến 17h00 ngày 25/02/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá :

- Thời gian: 14h00 ngày 28/02/2022.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

9. Hình thức, phương thức đấu giá :

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết liên hệ :

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

SĐT : 0242.245.9669

Ghi chú : Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng: 08h00 đến 12h00; Buổi chiều: 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh