THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH CÀ MAU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH CÀ MAU

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Cà Mau (SAIGONBANK – Chi nhánh Cà Mau) thông báo tổ chức đấu giá tài sản thu hồi nợ, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO V/v THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỂ THU HỒI NỢ VAY TẠI CHI NHÁNH BA ĐÌNH

THÔNG BÁO V/v THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỂ THU HỒI NỢ VAY TẠI CHI NHÁNH BA ĐÌNH

THÔNG BÁO V/v THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỂ THU HỒI NỢ VAY TẠI CHI NHÁNH BA ĐÌNH

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh