THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày nhập : 05/01/2024 09:04
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau :

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, địa chỉ trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng Hợp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

- Thông tin khoản nợ: Khoản nợ được quyết định bởi bản án sơ thẩm số 1011/2017/KDTM-ST ngày 08/08/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giá khởi điểm và phương thức đấu giá :

- Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá là: 50.021.000.000 đồng.

- Bán đấu giá công khai theo phương thức trả giá lên.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, như sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có số năm hoạt động từ 03 năm trở lên;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản);

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

5. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm có:

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao y có chứng thực của đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập);

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm, phương án đấu giá và số lượng đấu giá viên;

- Bản sao y có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên;

- Cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2024 (kể cả trường hợp hồ sơ được gửi theo đường bưu điện khi gửi đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương phải trong thời gian quy định nêu trên).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chánh (lầu 3), địa chỉ số: 02C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại : 028 – 39143 183; 0937377220 (Ông Khoa – Nhân viên Tín dụng).

(*) Lưu ý:

- Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá được niêm phong khi bàn giao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương;

- Khi nộp hồ sơ đăng ký cần xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức đấu giá;

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và Ngân hàng không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh