THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày nhập : 12/01/2021 15:07
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :

1.1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK. 16, Tờ bản đồ số 1 Hộ 3 Chợ Lớn -An Đông tọa lạc tại số 68B (Trệt + lầu 1) Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

1.2. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK. 16, tờ bản đồ số 1 Hộ 3 Chợ Lớn -An Đông tọa lạc tại số 68A (Trệt + gác lửng) Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

1.3. Căn nhà số 68A Lầu 1,  Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 20.128.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162) hoặc 0909238789 (Anh Hải).
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh