THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH BÌNH HÒA
Ngày nhập : 23/11/2021 17:18

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi Nhánh Bình Hòa thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá : 10 (mười) Quyền sử dụng đất với tổng diện tích 88.721,8 m2 cùng tọa lạc tại Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
 
 
2. Tình trạng pháp lý tài sản : Tài sản thế chấp, bán để thu hồi nợ vay.
+ Hồ sơ pháp lý :
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451081; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00825 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451082; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00821 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451083; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00826 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451084; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00827 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451085; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00822 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451086; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00819 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451087; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00828 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451088; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00824 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451089; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00823 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành BK 451090; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00820 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012

3. Giá khởi điểm : 13.940.000.000 đồng (bằng chữ : Mười ba tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng).
- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản.

4. Thời gian xem tài sản : Ngày 25/11/2021 và ngày 26/11/2021

5. Thời gian xem giấy tờ về Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá : Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021 (trong giờ hành chính) tại số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

6. Hồ sơ tham gia đấu giá : 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ)

7. Bước giá : 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

8. Tiền đặt trước :
- Tiền đặt trước : 20% so với giá khởi điểm
- Thời hạn nộp tiền đặt trước : trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 10/12/2021, 13/12/2021 và ngày 14/12/2021). Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản thành phố Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Trung Tâm. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

9. Thời gian tổ chức đấu giá : Vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/12/2021.

10. Địa điểm tổ chức bán đấu giá : Số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

11. Hình thức đấu giá : Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

12. Phương thức đấu giá : Phương thức trả giá lên

13. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản : Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản (sau khi trừ số tiền đặt trước) cho Trung Tâm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.

14. Thời hạn nhận tài sản : 20 ngày, kể từ ngày người mua nộp đủ tiền.

Chi tiết xin liên hệ :
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ : 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 38119849  (A.Toàn)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÌNH HÒA
- Địa chỉ : 139-141-143 Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 35165832          Fax : 028 35165835

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh