Ngành ngân hàng đến năm 2030: Phát triển toàn diện và đồng bộ
Ngày nhập : 23/04/2019 11:11
Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 986/QÐ- TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết, chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam...
 
 
Kế hoạch các đơn vị thuộc NHNN

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, đơn vị sẽ xây dựng khuôn khổ chính sách tiền tệ hướng đến mục tiêu ưu tiên cao nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ.

“Trong điều hành, bảo đảm sự phối hợp chính sách giữa NHNN và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Công thương nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác”, ông Hà nói và cho hay, đó là điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ chuyển dần từ điều hành theo khối lượng tiền sang theo giá; sử dụng công cụ gián tiếp, tiến tới dỡ bỏ dần các biện pháp hành chính về lãi suất khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, điều hành nghiệp vụ thị trường mở theo hướng là công cụ chủ yếu điều tiết vốn khả dụng của các TCTD, nhằm đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Ðặc biệt, phấn đấu tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán đạt mức dưới 7,5% đến năm 2020 và đạt mức 5% vào năm 2030.

Ở góc độ của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, đại diện cơ quan này cho biết, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro, gắn kết chặt chẽ với giám sát trên cơ sở rủi ro, từng bước áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ðồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung thống nhất trong hoạt động thanh tra với vai trò “hạt nhân” là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Tiếp tục đổi mới công tác giám sát theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát an toàn vi mô và vĩ mô trên cơ sở triển khai các công cụ, phương pháp giám sát rủi ro mới gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của người dân.

Ðồng thời, triển khai có hiệu quả 2 đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đó là Ðề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và Ðề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công.

“Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia làm nền tảng kết nối tới các ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới. Ðẩy mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (Mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless)...”, ông Dũng cho biết.

Ðơn vị này cũng tiếp tục triển khai các mô hình thanh toán tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với việc xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện tại Việt Nam, thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ. Ðồng thời, nghiên cứu xây dựng Ðề án xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory sandbox) cho hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng trình Thủ tướng Chính phủ….

(Nguồn: Thị trường Tài chính)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh