5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 120,15 tỷ USD
Ngày nhập : 21/06/2018 15:25
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  đạt 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 25,49 tỷ USD, tăng 13,2%.

Theo đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 25,49 tỷ USD, tăng 13,2% so với tháng trước.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,8 tỷ USD so với cùng thời gian một năm trước đó.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 13,73 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này trong 5 tháng từ đầu năm 2018 lên 66,34 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 11,76 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước, đưa kim ngạch trong 5 tháng từ đầu năm 2018 đạt 53,81 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 có mức thặng dư trị giá 1,98 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại trong 5 tháng từ đầu năm 2018 lên mức thặng dư trị giá 12,53 tỷ USD.

(Theo Tạp Chí Tài Chính)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh