THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH LONG AN
Ngày nhập : 04/12/2020 10:37
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :
 
 
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 131.525.955.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn một trăm đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12  năm 2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ : Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162) hoặc 0909238789 (Anh Hải).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh