SAIGONBANK chung tay cùng cả nước tham gia ủng hộ kinh phí mua Vaccine thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày nhập : 08/06/2021 15:07
 
Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyên góp ủng hộ kinh phí mua Vaccine thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) kính mong Quý khách hàng tham gia ủng hộ như sau:
  1. Thời gian tiếp nhận: từ ngày 07/06/2021
  2. Hình thức tiếp nhận: chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ Thành phố
- Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản (VNĐ): 000870406001484
- Số tài khoản (USD): 000884006000239
- Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) – Chi nhánh Bình Chánh.
- Nội dung chuyển khoản: Ung ho mua Vaccine phong chong Covid19
 
SAIGONBANK tin rằng với sự chung tay của khách hàng, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi và chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
 

 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
- Trung tâm Kinh doanh Thẻ SAIGONBANK
Điện thoại: 028 3914 2343 – 096 614 2343
Email: saigoncard@saigonbank.com.vn

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1
Điện thoại 028 3822 3212 - 028 3823 9273.
 
 
 
Trân trọng.
SAIGONBANK
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh