Tiền gửi thanh toán

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

 
SAIGONBANK nhận tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt nam và ngoại tệ .

1.    Số dư tối thiểu để mở và duy trì tài khoản

Tài khoản VND:       200.000 đồng.
Tài khoản USD:  50 USD.
Ðối với tài khoản ngoại tệ, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.

2.   Lãi suất

Số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách được hưởng lãi suất do SAIGONBANK công bố từng thời kỳ.

3.   Thủ tục và hướng dẫn sử dụng

Khách hàng lập bộ hồ sơ mở tài khoản bao gồm:
1. Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của SAIGONBANK.
2. Giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư (có công chứng).
3. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản Kế Toán trưởng … kèm Giấy tờ xác minh thông tin của các cá nhân được đăng ký.
4. Các giấy tờ khác như thông báo mã số thuế, đăng ký mẫu dấu…
5. Ðăng ký mẫu chữ ký đại diện hợp pháp của chủ tài khoản và của Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền (nếu có).

4.   Tiện ích

Quý khách có thể thực hiện các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trong nước (như thanh toán điện, nước, điện thoại…) và thanh toán quốc tế, chi trả lương cho CB-CNV, ký quỹ, nộp thuế điện tử, sử dụng dịch vụ thu hộ, chi hộ, …
Đáp ứng các nhu cầu mua bán chuyển đổi ngoại tệ của Quý khách dưới các hình thức giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi. trên cơ sở thực hiện đúng quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.
Quý khách được ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ như thư bảo lãnh dự thầu, thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán.
Quý khách còn có thể thực hiện các giao dịch trên tại đơn vị và thanh toán mua hàng trực tuyến khi đăng ký sử dụng InternetBanking.
Ðặc biệt, đối với tài khoản thanh toán, quý khách còn có thể sử dụng vượt quá số dư trong tài khoản của mình nếu có thỏa thuận với SAIGONBANK về hạn mức thấu chi.
 
SAIGONBANK sẽ gửi sổ phụ hàng ngày tất cả các giao dịch ngày nhằm hỗ trợ quý khách kiểm tra các giao dịch đã thực hiện qua tài khoản. Ngoài ra, để kiểm tra thông tin trên tài khoản Quý khách được cung cấp thông tin tài khoản bằng các phương tiện:
Gửi sổ phụ hàng ngày.
Gửi sổ phụ qua mail.
Truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking.
Thông báo biến động tài khoản bằng tin nhắn SMS.

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN


SAIGONBANK nhận tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể...

1.   Kỳ hạn gửi

Bao gồm các loại kỳ hạn 01 tuần, 02 tuần, 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04  tháng, 05 tháng, 06 tháng, 07 tháng, 08 tháng, 09 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

2.   Loại tiền

VND, USD.
Riêng đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, việc mở và sử dụng tài khoản phải tuân theo các quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.

3.   Lãi suất

Lãi suất từng kỳ hạn sẽ do SAIGONBANK công bố trong từng thời kỳ.

4.   Giao dịch trên tài khoản

Khi gửi tiền vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, quý khách chỉ được rút vốn khi đến hạn với các kỳ hạn gửi tương ứng.
Vốn gốc gửi ban đầu và tiền lãi được trả một lần vào thời điểm đến hạn.
Khi đến hạn, nếu quý khách không rút tiền, SAIGONBANK sẽ thực hiện việc chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản có kỳ hạn mới theo yêu cầu của quý khách tại thời điểm đó, hoặc chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản không kỳ hạn nếu không có sự thông báo của quý khách về tài khoản có kỳ hạn.
Nếu rút trước hạn, Quý khách sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn.

5.   Tiện ích

Quý khách có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản.
Các doanh nghiệp có nguồn vốn nhàn rỗi có thể gửi vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để được lãi suất cao hơn.