Tiền gửi tiết kiệm

 

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

1.   Tiện ích

SAIGONBANK không thu phí khi quý khách gửi và rút tiền từ sổ tiết kiệm không kỳ hạn.
Tiền gửi của quý khách được đảm bảo an toàn, bí mật và được SAIGONBANK mua bảo hiểm tiền gửi.
Quý khách có thể gửi tiền một nơi và rút tiền nhiều nơi tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc SAIGONBANK.
Để kiểm tra thông tin tài khoản Quý khách còn có thể  truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking.

2.   Lãi suất

Tiền gửi tiết kiệm của quý khách được hưởng lãi suất do SAIGONBANK công bố theo từng thời kỳ.

3.   Loại tiền gửi

Bằng VND.
Bằng USD.
Bằng EUR.

4.   Hướng dẫn thủ tục

Khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn, quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực), SAIGONBANK sẽ cấp sổ tiết kiệm không kỳ hạn theo loại tiền mà quý khách lựa chọn.
Khi rút tiền, quý khách cần xuất trình giấy tờ xác minh thông tin cá nhân, sổ tiết kiệm và ký tên đúng chữ ký mẫu đã đăng ký.
 
 

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN

SAIGONBANK nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các cá nhân là Công dân Việt Nam.
Mức gửi tiền tối thiểu mỗi lần gửi tiết kiệm:
- Đối với tiền đồng Việt Nam là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)
- Đối với ngoại tệ quy đổi tương đương USD50.00 (Năm mươi Đô la Mỹ)

1.   Tiện ích

Quý khách có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản.
Sử dụng sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND của SAIGONBANK, quý khách có thể thực hiện việc gửi và rút tiền tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống của SAIGONBANK.
Sổ tiết kiệm có kỳ hạn được dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách đi du lịch và học tập hay làm việc ở nước ngoài.
Quý khách có thể cầm cố sổ tiết kiệm có kỳ hạn để vay vốn một cách dễ dàng và nhanh chóng tại SAIGONBANK.
Để kiểm tra thông tin tài khoản Quý khách còn có thể  truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking.
Nếu đến hạn mà quý khách không đến ngân hàng, SAIGONBANK sẽ tự động chuyển gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn cũ và áp dụng mức lãi suất tại thời điểm đáo hạn.
Nếu rút trước hạn, quý khách sẽ được hưởng lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

2.   Lãi suất

Tiền gửi tiết kiệm của quý khách được hưởng lãi suất do SAIGONBANK công bố theo từng thời kỳ tương ứng với từng kỳ hạn và phương thức lãnh lãi.

3.   Kỳ hạn gửi

Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND:
Ngắn hạn: 01 tuần, 02 tuần, 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04  tháng, 05 tháng, 06 tháng, 07 tháng, 08 tháng, 09 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng
Trung hạn: 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng..
Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng USD:
Ngắn hạn: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 08 tháng, 09 tháng, 11 tháng, 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ.
Trung hạn: 13 tháng, 18 tháng ,24 tháng lãnh lãi cuối kỳ.
Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng EUR:
Ngắn hạn: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ.

4.   Kỳ lãnh lãi

Quý khách có thể chọn kỳ lãnh lãi đa dạng như sau:
Lãnh lãi trước.
Lãnh lãi cuối kỳ.
Lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, …

5.   Loại tiền g​ửi

Bằng VND.
Bằng USD.
Bằng EUR.

6.   Hướng dẫn thủ tục

Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND, USD, EUR:
Khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực), SAIGONBANK sẽ cấp sổ tiết kiệm có kỳ hạn theo loại tiền, kỳ hạn và phương thức lãnh lãi mà quý khách lựa chọn.
Khi rút tiền, quý khách cần xuất trình giấy tờ xác minh thông tin cá nhân,sổ tiết kiệm và ký tên đúng chữ ký mẫu đã đăng ký.
 

 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỊNH KỲ

“Tiết kiệm định kỳ” là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại SAIGONBANK, hàng tháng khách hàng đều đặn gửi một khoản tiền để tích lũy nhằm đạt được một khoản tiền lớn trong tương lai.

1.Tiện ích

Định kỳ khách hàng không cần phải đến ngân hàng chuyển tiền, SAIGONBANK tự động chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng sang tài khoản “Tiết kiệm định kỳ”.
Khi có nhu cầu quý khách có thể rút trước hạn với lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút hoặc cầm cố sổ vay vốn tại ngân hàng.
Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
Truy vấn thông tin tài khoản qua Internet banking. 
 
2. Lãi suất
Hưởng lãi suất do SAIGONBANK công bố theo từng thời kỳ.

 

3. Loại tiền gửi
Áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND.

4.  Hướng dẫn thủ tục

Khi gửi tiết kiệm, quý khách chỉ cần đem theo mang theo giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực), điền vào phiếu đăng ký và nộp tiền, SAIGONBANK sẽ cấp sổ tiết kiệm theo loại tiền, kỳ hạn mà quý khách lựa chọn.
Khi rút tiền, quý khách cần xuất trình giấy tờ xác minh thông tin cá nhân, sổ tiết kiệm và ký tên đúng chữ ký mẫu đã đăng ký.