Tiền gửi thanh toán

 

tÀI KHOẢN TIỀN GỬI không kỳ hạn

SAIGONBANK nhận tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.

1.   Tiện ích

Quý khách có thể thực hiện các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trong nước (như thanh toán điện, nước, điện thoại…) và thanh toán quốc tế, chuyển tiền thanh toán chi phí và tiền học phí ở nước ngoài, sử dụng dịch vụ thu hộ, chi hộ, …
Xác nhận khả năng tài chính cho quý khách đi du lịch và học tập ở nước ngoài.
Quý khách còn có thể thực hiện các giao dịch trên và thanh toán mua hàng trực tuyến 24/7khi đăng ký sử dụng InternetBanking, Smart banking…..
Ðặc biệt, đối với tài khoản thanh toán, quý khách còn có thể sử dụng vượt quá số dư trong tài khoản của mình nếu có thỏa thuận với SAIGONBANK về hạn mức thấu chi.
Đáp ứng các nhu cầu mua bán, chuyển đổi ngoại tệ của Quý khách trên cơ sở thực hiện đúng quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.
SAIGONBANK sẽ gửi sổ phụ hàng ngày tất cả các giao dịch ngày nhằm hỗ trợ quý khách kiểm tra các giao dịch đã thực hiện qua tài khoản và qua thẻ đa năng SAIGONBANK Card.
Ngoài ra, để kiểm tra thông tin trên tài khoản Quý khách còn có thể  đăng kí gửi sổ phụ qua mail hoặc truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking, Smart banking, thông báo số dư bằng SMS….

2.   Lãi suất

Số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của quý khách được hưởng lãi suất do SAIGONBANK công bố từng thời kỳ.

3.   Số dư tối thiểu để mở và duy trì tài khoản

Tài khoản VND:     200.000 đồng.
Tài khoản USD:  50 USD 
Ðối với tài khoản ngoại tệ, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.

4.   Thủ tục và hướng dẫn sử dụng

Đối với cá nhân:
Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của SAIGONBANK
Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực)
Miễn phí khi mở tài khoản và đóng tài khoản. Tiền gửi của quí khách đã được đóng bảo hiểm tiền gửi
Giao dịch trên tài khoản thanh toán:
Ðối với tài khoản VND: quý khách có thể gửi, rút tiền mặt và áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản.
Ðối với tài khoản ngoại tệ (USD, EUR,...): các phương thức giao dịch qua tài khoản bao gồm: bằng tiền mặt, thanh toán chuyển khoản.
 

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ Kỳ HẠN

SAIGONBANK nhận tiền gửi có kỳ hạn của người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân. .

1.   Tiện ích

Quý khách có nguồn vốn nhàn rỗi có thể gửi vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để được lãi suất cao hơn.
Quý khách có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản.
Khi gửi tiền vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, quý khách được rút vốn khi đến hạn với các kỳ hạn gửi tương ứng.
Vốn gốc gửi ban đầu và tiền lãi được trả một lần vào thời điểm đến hạn.
Khi đến hạn, nếu quý khách không rút tiền, SAIGONBANK sẽ thực hiện việc chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản có kỳ hạn mới theo yêu cầu của quý khách tại thời điểm đó, hoặc chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản không kỳ hạn nếu không có sự thông báo của quý khách về tài khoản có kỳ hạn.
Nếu rút trước hạn, Quý khách sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn.
Để kiểm tra thông tin tài khoản Quý khách còn có thể truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking

2.   Lãi suất

Quý khách được hưởng lãi suất từng kỳ hạn do SAIGONBANK công bố theo từng thời kỳ.

3.   Kỳ hạn gửi

Bao gồm các loại kỳ hạn: 01 tuần, 02 tuần, 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04  tháng, 05 tháng, 06 tháng, 07 tháng, 08 tháng, 09 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

4.   Loại tiền gửi

Bằng VND
Bằng USD
Riêng đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, việc mở và sử dụng tài khoản phải tuân theo các quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ.

5.   Hướng dẫn thủ tục

Khi có nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn Khách hàng chỉ cần gửi lệnh yêu cầu đến ngân hàng.