SAIGONBANK Topup

 
 
DỊCH VỤ NẠP TIỀN CHO THUÊ BAO DI ĐỘNG VÀ
THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN SAIGONBANK TOPUP
 
1.   Giới thiệu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cung cấp dịch vụ SAIGONBANK Topup cho khách hàng cá nhân, dưới 2 hình thức: mua mã thẻ điện thoại và nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại của khách hàng.

Dịch vụ SAIGONBANK TOPUP là giải pháp cung cấp phương thức mua mã thẻ hoặc nạp tiền trực tiếp cho thuê bao di động thông qua tài khoản khách hàng tại SAIGONBANK. Để sử dụng dịch vụ khách hàng chỉ cần nhắn tin SMS hay sử dụng phần mềm cài đặt trên điện thoại di động của mình bằng thao tác dễ dàng, đơn giản, đáp ứng nhu cầu “mọi lúc, mọi nơi”.

Với dịch vụ này, khách hàng được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn khi thực hiện các giao dịch mua mã thẻ hoặc nạp tiền của tất cả các nhà mạng hiện có: Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnammobile, Gmobile, EVN, S-Fone.

Ngoài ra dịch vụ Saigonbank Topup còn thực hiện thanh toán tiền điện rất tiện lợi.

2.   Đối tượng sử dụng dịch vụ

Tất cả các khách hàng có tài khoản mở tại SAIGONBANK. 

3.   Điều kiện sử dụng dịch vụ

Quý khách có tài khoản thanh toán tại SAIGONBANK hoặc là chủ thẻ do SAIGONBANK phát hành

Quý khách thực hiện đăng ký vào phiếu sử dụng dịch vụ Saigonbank Topup và được kích hoạt dịch vụ trước khi sử dụng

4.   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

a.   Kích hoạt dịch vụ

Sau khi đăng ký, quý khách sẽ nhận được mật khẩu qua tin nhắn (SMS) để kích hoạt dịch vụ, hiệu lực trong vòng 8 giờ. Mật khẩu này được bảo mật và được dùng khi quý khách sử dụng dịch vụ bằng ứng dụng cài đặt trên điện thoại.

Để kích hoạt dịch vụ, quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp SGB KH {Mật khẩu} Gửi 8179 

b.   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tin nhắn

Nạp tiền cho chính thuê bao đang sử dụng (Chỉ áp dụng cho Mobifone: trả trước, trả sau - Vinaphone: trả trước)

Soạn tin:        SGB NAP {số tiền}    Gửi  8179

Hệ thống gửi mã giao dịch yêu cầu xác nhận, quý khách soạn tin theo cú pháp

                     SGB XN {Mã giao dịch}    Gửi  8179

Hệ thống gửi tin nhắn xác nhận giao dịch thành công

VD: Quý khách cần nạp 50.000 đồng cho số điện thoại đang sử dụng, soạn tin

                      SGB NAP 50000   Gửi  8179

                      SGB XN {mã giao dịch}   Gửi  8179

Nạp tiền cho thuê bao khác (Chỉ áp dụng cho Mobifone: trả trước, trả sau- Vinaphone: trả trước)

Soạn tin:        SGB NAP {Số điện thoại đích} {số tiền}   Gửi  8179

Hệ thống gửi mã giao dịch yêu cầu xác nhận, Quý khách soạn tin theo cú pháp

                      SGB XN {mã giao dịch}   Gửi  8179

Hệ thống gửi tin nhắn xác nhận giao dịch thành công

VD: Quý khách cần nạp 100.000 đồng vào tài khoản điện thoại 0912345678, soạn tin

                      SGB NAP 0912345678 100000   Gửi   8179

                      SGB XN {mã giao dịch}   Gửi  8179

Hướng dẫn mua mã thẻ điện thoại (Áp dụng cho tất cả các nhà mạng)
 
Soạn tin:        SGB MT {mã nhà cung cấp}{mệnh giá} {số lượng}   Gửi  8179

Hệ thống gửi mã giao dịch yêu cầu xác nhận, Quý khách vui lòng soạn tin

                      SGB XN {mã giao dịch}   Gửi  8179

VD: Quý khách mua 2 mã thẻ mệnh giá 50.000 đồng của nhà mạng Viettel

                      SGB MT VT50 2   Gửi  8179

                      SGB XN {mã giao dịch} Gửi  8179

Các quy định về từ khóa và mệnh giá

NAP, XN, MT : là từ khóa dịch vụ

Từ khóa của các nhà mạng điện thoại cung cấp dịch vụ: VN = Vinaphone, MB = Mobifone, VT = Viettel, SF = S-Fone, EVN =  EVN Telecom, BL = Gmobile, VNM = Vietnam Mobile

Mệnh giá:

-   Nạp tiền: Số tiền cần nạp 10000 = 10.000 đồng, 20000 = 20.000 đồng, 30000 = 30.000 đồng, 50000 = 50.000 đồng, 100000 = 100.000 đồng, 200000 = 200.000 đồng,300000=300.000 đồng, 500000 = 500.000 đồng.

-   Mua mã thẻ: Mệnh giá 10 = 10.000 đồng, 20 = 20.000 đồng, 30 = 30.000 đồng, 50 = 50.000 đồng, 100 = 100.000 đồng, 200 = 200.000 đồng,300000= 300.000 đồng, 500 = 500.000 đồng

Dịch vụ nạp tiền trực tiếp cho thuê bao trả trước chỉ thực hiện được với các nhà mạng có hỗ trợ dịch vụ này.

Quý khách thực hiện dịch vụ thuê bao trả sau có thể thực hiện thanh toán cước bằng hình thức nạp tiền trực tiếp, mua mã thẻ điện thoại tùy thuộc vào hỗ trợ của nhà mạng.

Lưu ý

Khi thực hiện giao dịch, quý khách sẽ được hệ thống thông báo tình trạng thành công hoặc bị lỗi.Quý khách không nên gửi 2 tin nhắn yêu cầu nạp tiền liên tiếp trong 5 phút nếu không có tình trạng giao dịch.

c.   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng ứng dụng cài đặt trên điện thoại

Yêu cầu

Điện thoại hỗ trợ JAVA kết nối GPRS/WIFI/3G

Điện thoại đã cài đặt phần mềm Mobile Banking Client.

Điện thoại sử dụng hệ điều hành Android kết nối GPRS/WIFI/3G

Tải ứng dụng :      

SGB Ungdung   Gửi  8179

Tải từ website (click vào 1 trong 2 đường link bên dưới):

Phiên bản điện thoại hỗ trợ java (S.jar
 
Phiên bản điện thoại android      (A.apk)     
Phiên bản điện thoại android 10+ (Android 10.apk)
     
Phiên bản điện thoại Iphone cho IOS 10.x  (Click vào đây để cài đặt)  
Phiên bản điện thoại Iphone cho IOS 11.x, 12.x (Click vào đây để cài đặt)
Phiên bản điện thoại Iphone cho IOS 12.8.x (Click vào đây để cài đặt)
Phiên bản điện thoại Iphone cho IOS 13.x  (Click vào đây để cài đặt)
Phiên bản điện thoại Iphone cho IOS 13.5, 13.6  (Click vào đây để cài đặt)   
Phiên bản điện thoại IPhone 11 Pro hoặc Pro Max  (Click vào đây để cài đặt)
   
Kích hoạt tài khoản

Chọn Mobile Banking -> Quản lý tài khoản -> Kích hoạt tài khoản -> Nhập mật khẩu (PIN) ->  Nhập số điện thoại -> OK

Quý khách sẽ được hệ thống xác nhận kích hoạt thành công

Nạp tiền trực tiếp và mua mã thẻ

Yêu cầu số dư tài khoản lớn hơn mệnh giá cần nạp

Nạp tiền trực tiếp cho số thuê bao (Chỉ áp dụng cho Mobifone: trả trước, trả sau- Vinaphone: trả trước)

Chọn Topup -> Nạp tiền cho điện thoại -> Chọn tài khoản nguồn -> Chọn số điện thoại dùng để Topup -> Nhập vào số tiền Topup -> Nhập vào mật khẩu (PIN) -> OK

Tải mã thẻ điện thoại: (Áp dụng cho tất cả các nhà mạng)

Chọn Topup -> Mua mã thẻ -> Loại thẻ -> Nhà cung cấp -> Số tiền -> Nhập số lượng thẻ -> Chọn tài khoản mặc định -> Nhập mật khẩu (PIN) ->OK

Thanh toán tiền điện:

Chọn Mobilebanking --> Chọn thanh toán tiền điện--> nhập mã khách hàng EVN (được bắt đầu bằng chữ  PE trên hóa đơn thanh toán tiền điện) --> Chọn đồng ý (OK) --> nhập mật khấu (PIN) --> Chọn đồng ý (OK) --> Màn hình thông báo thành công.

Đổi mật khẩu (Mật khẩu là chuỗi ký tự do quý khách tự chọn, là các chữ số và tối thiểu 06 kí tự)

Chọn Mobile banking -> Quản lý tài khoản -> Đổi mật khẩu ->Nhập mật khẩu (PIN) –> Nhập mật khẩu mới -> Nhập lại mật khẩu mới -> OK

Chọn Mobile banking -> Tra cứu số dư -> Chọn tài khoản nguồn -> Nhập mật khẩu (PIN) -> ok

Một số chức năng khác: đổi mật khẩu, đổi ngôn ngữ, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sao kê 10 giao dịch gần nhất, thanh toán tiền điện.

Dịch vụ SAIGONBANK Topup được thực hiện cho thuê bao các mạng:Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile, Gmobile, EVN, S-Fone.
 
 

 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh