Cho vay vốn lưu động

1.   Tiện ích

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động kịp thời cho mọi ngành nghề kinh tế
Lãi suất vay vốn cạnh tranh
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch
Sản phẩm đa dạng
Hồ sơ, điều kiện vay vốn đơn giản
Biện pháp bảo đảm linh hoạt
Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng những phương án vay vốn hiệu quả nhất
Được tham gia các chương trình tài trợ , hưởng các chính sách ưu đãi của SAIGONBANK

2.   Đối tượng vay vốn

Các TCKT đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3.   Mục đích vay 

Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trỉnh sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

4.   Thời hạn vay

Phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án sản xuất kinh doanh , khả năng trả nợ của khách hàng và thời hạn hoạt động còn lại của doanh nghiệp,  tối đa không quá 12 tháng.

5.   Phương thức cho vay

Cho vay từng lần
Cho vay theo hạn mức tín dụng
Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

6.   Điều kiện vay vốn

Khách hàng cò đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Khách hàng có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết
Có phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật
Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của SAIGONBANK
Trường hợp khách hàng là tổ chức nước ngoài thì cần phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam

7.   Bảo đảm cho khoản vay

Áp dụng các hình thức bảo đảm: ký quỹ, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật .

8.   Lãi suất vay  

Theo quy định của SAIGONBANK trong từng thời kỳ.

9.   Mức cho vay

Được xác định căn cứ vào tổng nhu cầu vốn của phương án, nhu cầu vay của khách hàng, mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án/phương án, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng.

10.  Loại tiền cho vay

Bằng VNĐ
BẰNG USD

11.  Sản phẩm vay theo chương trình ưu đãi trong từng thởi kỳ

Cho vay tài trợ xuất khẩu
Cho vay tài trợ nhập khẩu
Cho vay theo chương trình “tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp nông thôn , công nghiệp hỗ trợ”

12.  Hồ sơ vay

Hồ sơ pháp lý của khách hàng
Hồ sơ tình hình tài chính của khách hàng (Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh)
Hồ sơ liên quan khoản vay (Giấy đề nghị, phương án, các giấy tờ có liên quan khoản vay)
Hồ sơ liên quan đến biện pháp bảo đảm
 

Liên hệ:

   Nếu có thắc mắc về sản phẩm hay cần được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ (08-39143183) hoặc đến trực tiếp bất cứ địa điểm giao dịch nào trong mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK trên toàn quốc