Cho vay vốn cố định

1.   Tiện ích

Đáp ứng nhu cầu vốn cố định kịp thời theo tiến độ thực hiện dự án để đầu tư mới, mở rộng hoạt động, tạo đòn bẩy tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lãi suất vay vốn cạnh tranh.
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch.
Sản phẩm đa dạng.
Hồ sơ, điều kiện vay vốn đơn giản.
Biện pháp bảo đảm linh hoạt.
Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng những phương án vay vốn hiệu quả nhất.

2.   Đối tượng vay vốn

Các TCKT đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3.   Mục đích vay 

Thực hiện các phương án/dự án đầu tư để kinh doanh.
Đầu tư tài sản cố định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (đầu tư MMTB, phương tiện vận tải, Quyền sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc…..).

4.   Thời hạn vay

Phù hợp với thởi hạn thu hồi vốn vay của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và thời hạn hoạt động còn lại của doanh nghiệp.
Thời gian ân hạn hợp lý, lãi vay được trả theo dư nợ giảm dần và gốc được trả dần trong suốt thời hạn vay

5.   Phương thức cho vay

Cho vay theo dự án đầu tư.
Cho vay hợp vốn.

6.   Thể loại cho vay

Cho vay ngắn hạn: dưới 1 năm.
Cho vay trung hạn : từ 1 năm đến 5 năm.
Cho vay dài hạn: trên 5 năm.

7.   Điều kiện vay vốn

Khách hàng cò đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Khách hàng có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết
Có dự án/phương án đầu tư khả thi, có hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật
Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của SAIGONBANK
Trường hợp khách hàng là tổ chức nước ngoài thì cần phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam

8.   Bảo đảm cho khoản vay

Áp dụng các hình thức bảo đảm: ký quỹ, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.

9.   Lãi suất vay  

Theo quy định của SAIGONBANK trong từng thời kỳ.

10.  Mức cho vay

Được xác định căn cứ vào tổng nhu cầu vốn của dự án/phương án, nhu cầu vay của khách hàng, mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án/phương án, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng.

11.  Loại tiền cho vay

Bằng VNĐ
Bằng USD

12.  Hồ sơ vay  

Hồ sơ pháp lý của khách hàng
Hồ sơ tình hình tài chính của khách hàng (Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh)
Hồ sơ liên quan khoản vay (Giấy đề nghị, phương án, các giấy tờ có liên quan khoản vay)
Hồ sơ liên quan đến biện pháp bảo đảm
 

Liên hệ:

   Nếu có thắc mắc về sản phẩm hay cần được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ (08-39143183) hoặc đến trực tiếp bất cứ địa điểm giao dịch nào trong mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK trên toàn quốc