Cho vay theo chương trình "tín dụng ưu đãi dành cho 4 nhóm đối tượng"

1.   Tiện ích của việc vay vốn

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động kịp thời để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Lãi suất vay vốn được đặc biệt ưu đãi giảm so với các khách hàng không thuộc đối tượng
Tỷ lệ tài trợ vốn cao
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch
Biện pháp bảo đảm linh hoạt
Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các dịch vụ đi kèm

2.   Đối tượng vay vốn

Các TCKT đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

3.   Mục đích vay 

Thực hiện phương án, dự án sản xuất-kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại.
Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn theo Quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Phục vụ sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP NGÀY 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

4.   Thời hạn vay

Phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án sản xuất kinh doanh , khả năng trả nợ của khách hàng và thời hạn hoạt động còn lại của doanh nghiệp,  tối đa không quá 12 tháng

5.   Phương thức cho vay

Cho vay từng lần
Cho vay theo hạn mức tín dụng
Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

6.   Điều kiện vay vốn

Khách hàng cò đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Khách hàng có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết
Có dự án/phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật
Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của SAIGONBANK
Trường hợp khách hàng là tổ chức  nước ngoài thì cần phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam

7.   Bảo đảm cho khoản vay

Áp dụng các hình thức bảo đảm: ký quỹ, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.

8.   Lãi suất vay  

Được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt giảm so với mức thông thường.

9.   Mức cho vay

Được xác định căn cứ vào tổng nhu cầu vốn của phương án,nhu cầu vay của khách hàng, mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào phương án, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng

10.  Loại tiền cho vay

Bằng VNĐ

11.  Hồ sơ vay  

Hồ sơ pháp lý của khách hàng
Hồ sơ tình hình tài chính của khách hàng (Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh)
Hồ sơ liên quan khoản vay (Giấy đề nghị, phương án, các giấy tờ có liên quan khoản vay)
Hồ sơ liên quan đến biện pháp bảo đảm
 

Liên hệ:

   Nếu có thắc mắc về sản phẩm hay cần được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ (08-39143183) hoặc đến trực tiếp bất cứ địa điểm giao dịch nào trong mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK trên toàn quốc