Dịch vụ nhờ thu

NHỜ THU GỬI ĐẾN

Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu gửi đến, SAIGONBANK sẽ thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng đến liên hệ nhận chứng từ

1.   Đối với nhờ thu trả ngay (Documents against payment – D/P)

Nộp đủ ngoại tệ thanh toán hoặc mua đủ ngoại tệ thanh toán hoặc vay thanh toán. 
Nhận bộ chứng từ.

2.   Đối với nhờ thu trả chậm (Documents against acceptance – D/A)

Ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào ngày đáo hạn.
Nhận chứng từ
Đến hạn thanh toán, nộp đủ ngoại tệ thanh toán hoặc mua đủ ngoại tệ thanh toán hoặc vay thanh toán.
 

NHỜ THU GỬI ĐI

Khách hàng xuất trình

Bộ chứng từ
Bản chính Thư yêu cầu nhờ thu (theo mẫu)
SAIGONBANK thực hiện:
Gửi bộ chứng từ đến ngân hàng nước ngoài nhờ thu hộ.
Theo dõi và ghi có vào tài khoản khách hàng ngay khi nhận tiền từ ngân hàng nước ngoài.
 

DỊCH VỤ NHỜ THU TRƠN

Khách hàng xuất trình:

Bản chính hối phiếu
Bản chính Thư yêu cầu nhờ thu (theo mẫu)
SAIGONBANK thực hiện: 
Gửi hối phiếu đến ngân hàng nước ngoài nhờ thu hộ.
Theo dõi và ghi có vào tài khoản khách hàng ngay khi nhận tiền từ ngân hàng nước ngoài.
 

Liên hệ:

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ:
Phòng Tài trợ thương mại : 028- 39143183 ( máy lẻ : 140 hoặc 133 hoặc 245)