Thủ tục và hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM

Lệnh chuyển tiền / giấy chuyển tiền Moneygram
Các giấy tờ chứng minh theo từng mục đích như sau:
Chuyển ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài
Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, khách hàng cần gửi kèm Thư chấp nhận học của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy chứng minh đang học tập ở nước ngoài.
Bản sao hộ chiếu của người đi du học.
Lưu ý:  Trường hợp cơ sở đào tạo ở nước ngoài không có thông báo về tiền ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan thì ngoài số tiền học phí đã được thông báo, khách hàng được chuyển thêm cho mỗi năm học tối đa không quá 12.000 USD cho một người đi học.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài
Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước.
Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài.
Bản sao hộ chiếu của người bệnh.
Lưu ý:  Trường hợp cơ sở chữa bệnh nước ngoài không có thông báo về tiền ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan thì ngoài số tiền viện phí đã được thông báo, khách hàng được chuyển thêm tối đa không quá 15.000 USD cho một người bệnh, cho một lần đi chữa bệnh.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài
Mức chuyển/mang ngoại tệ căn cứ vào giấy báo chi phí của nước ngoài.
Bản sao giấy CMND của người chuyển.
Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi công tác nước ngoài
Quyết định cử đi công tác của cơ quan.
Thư mời của phía cơ quan nước ngoài hoặc thư đăng ký tham dự hội thảo, hội nghị của cơ quan (nếu có).
Giấy thông báo chi phí của phía cơ quan nước ngoài.
Bản sao giấy CMND của người chuyển tiền.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi du lịch, thăm viếng ở nước ngoài
Passport của người đi du lịch.
Vé máy bay.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài
Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài.
Bản sao giấy CMND của người chuyển.
 
Chuyển ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài
Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.
Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ.
Bản sao giấy CMND của người chuyển.
 
Chuyển ngoại tệ cho mục đích đi định cư ở nước ngoài
Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.
Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư.
Lưu ý:
Các giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột)
Bản sao giấy CMND của người chuyển ngoại tệ.
Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương chứng minh quan hệ thân nhân. Trường hợp là bố mẹ nuôi, con nuôi thì cần có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Khách hàng là người nước ngoài khi có các khoản tiền có nguồn gốc hợp pháp
Ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào  tài khoản mở tại SAIGONBANK.
Ngoại tệ mang khi nhập cảnh vào Việt Nam có khai báo hải quan.
Có khoản thu nhập từ lương thưởng, phụ cấp khi làm việc tại các tổ chức ở Việt Nam chuyển vào tài khoản mở tại SAIGONBANK.
 
Khách hàng được phép chuyển  ra nước ngoài chỉ với hồ sơ đơn giản
Lệnh chuyển tiền / giấy chuyển tiền Moneygram
Giấy đề nghị bán ngoại tệ (nếu có yêu cầu)